Banner

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Kuliah Dosen Tamu Angkatan Pertama Tahun 2015 Prodi MPI FTIK IAIN Palangka Raya


Posting Komentar

0 Komentar