Banner

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

SUMBANGSIH ALUMNI MPI UNTUK KEMAJUAN PRODI MPI

Tahun ini Program Studi Manajemen Pendidikan Islam berhasil meluluskan dua alumni pertamanya seja didirikan tahun 2015 lalu. Kedua mahasiswa tersebut bernama Husnul dan Siti Nurhalija. Husnul yang berasal dari Amuntai dan Siti Nur Halija yang berasal dari Tumbang Jutuh telah menyelesaikan Ujian Munaqasah pada pertengahan Desember lalu.
Program Studi MPI pun segera mengesahkan Ikatan Alumni Manajemen Pendidikan Islam yang diberi nama "Manageria". Nama tersebut disahkan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Dekan FTIK IAIN Palangka Raya, Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd.Hari Rabu, tepatnya tanggal 18 Desember kedua alumni memberikan sumbangan berupa buku-buku bertopik Manajemen Pendidikan kepada Prodi. Penyerahan tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Muzakki, M.Pd., selaku perwakilan dari Prodi MPI Jurusan Tarbiyah FTIK IAIN Palangka Raya.

Posting Komentar

0 Komentar